reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Fokus TV z koncesją na nadawanie w MUX 1

dodano: 2013-12-10 16:15 | aktualizacja: 2013-12-10 16:41
autor: Anita Kaźmierska | źródło: KRRiT/satkurier.pl

NTC_popr_niebieskie_www.jpg Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji spółce TV Spektrum Sp. z o.o. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w MUX 1 o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym. Fokus TV będzie prezentował filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Koncesja dla Fokus TV obowiązuje od dnia 22 listopada 2013 roku i wygasa z dniem 21 listopada 2023 roku.

MUX 1 poza programem Fokus TV tworzyć będą następujące programy:
- Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, rozpowszechniane na podstawie decyzji KRRiT z dnia 29 lipca 2011 roku oraz decyzji rezerwacyjnej UKE z dnia 19 grudnia 2011 roku wydanej dla ESKA TV SA, STAVKA Sp. z o.o., Lemon Records Sp. z o.o. i ATM Grupa SA;
- 3 programy o charakterze wyspecjalizowanym, rozpowszechniane na podstawie decyzji wydanych przez KRRiT w wyniku przeprowadzonych postępowań, przyznających prawo do umieszczenia programu w MUX 1.

Programy będą nadawane w MUX 1 w następującej kolejności:

1. Eska TV,
2. TTV,
3. Polo TV
4. ATM Rozrywka TV,
5. TV Trwam,
6. TVP ABC,
7. Stopklatka TV,
8. Fokus TV

Parametry sygnalizacyjne Fokus TV:

ONID - 0x2268,
NID – 0x3401,
TSID – 0x1xxx,
SID dla Fokus TV – 53,
LCN dla Fokus TV – 32.

Opłata za udzielenie koncesji Fokus TV wynosi 12.945.000 złotych i zostanie podzielona na 10 rat.

Program Fokus TV będzie nadawany codziennie przez całą dobę. Adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym także do całych rodzin, do widzów z wszystkich warstw społecznych, z dużych miast i małych miejscowości, ciekawych świata, szukających inspiracji i wiedzy. Program będzie budowany w oparciu o wyniki badań wyspecjalizowanych instytutów badawczych i potrzeby widzów oraz dostosowany do rytmu życia poszczególnych podgrup społecznych i wiekowych.

Spółka TV Spektrum Sp. z o.o. poinformowała KRRiT, że zamierza korzystać ze zbiorów filmowych innych nadawców (m.in. Chello Central Europe, BBC Worldwide, KS-Technologies, NGC Europe Limited, Telewizja Polska, Media Corporation, Endemol), głównie kanałów o profilu edukacyjno-poznawczym, kupować audycje, bądź wchodzić z nimi w koprodukcje. Dołączone do wniosku listy intencyjne o współpracy z innymi nadawcami i firmami producenckimi nie były obowiązującym załącznikiem w części programowej wniosku i nie stanowiły o rozstrzygnięciu postępowania.

Wnioskodawca zamierza uzupełniać bibliotekę programową także w oparciu o muzea, uczelnie wyższe, ministerstwa, ambasady, Parlament Europejski oraz organizacje samorządowe, NGO i Greenpeace Polska, a także takie organizacje międzynarodowe jak WHO, UNICEF, WWF, UNESCO.

Wnioskodawca zadeklarował, że jego celem jest zbudowanie obszaru zdobywania wiedzy o świecie przez naszego widza, w którym to obszarze widz czułby się swobodnie i bez kompleksów. W dobie dynamicznych zmian w sposobie konsumpcji mediów będziemy zwracali szczególną uwagę na udostępnianie treści edukacyjno-poznawczych, emitowanych w naszym kanale, również w technologii VOD.

Wnioskodawca zapewnia, że oferta edukacyjno-poznawcza stacji będzie różnorodna, na wysokim poziomie realizacyjnym, da widzom wiedzę o otaczającym świecie od najbliższego lokalnego sąsiedztwa po odległe miejsca na ziemi. Wiedza ta, okraszona odpowiednią dawką rozrywki, będzie spełniała potrzeby edukacyjne całej rodziny, przekazywała normy społeczno-moralne i kształtowała osobowości dzieci i młodzieży. Dzięki połączeniu funkcji edukacyjnej z rozrywkową (nauka przez zabawę) kanał będzie realizował cele edukacyjne i poznawcze w sposób łatwy do przyjęcia, atrakcyjny w warstwie zarówno treściowej jak i wizualnej, a przez to zapamiętywany, angażujący i inspirujący. W programie będą poruszane też zagadnienia istotne z punktu widzenia społeczeństwa czy gospodarki. Będzie to kanał, który służyć ma prezentowaniu i propagowaniu konstytucyjnych zasad upowszechnienia i równego dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które są ważnym elementem tożsamości narodowej Polaków, wolności słowa, bezstronności wobec przekonań światopoglądowych i filozoficznych, równych praw kobiet i mężczyzn, popularyzowaniu nauki i dbałości o środowisko naturalne.

Wnioskodawca przewiduje, że będzie wypełniać zadania radiofonii i telewizji w zakresie dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechniania edukacji obywatelskiej, dostarczania rozrywki oraz popierania krajowej twórczości audiowizualnej. Fokus TV będzie realizować swoje cele w ramach pełnienia następujących funkcji:
 • edukacyjnej – prezentowanie takich audycji, które mają rozwijać widza oraz przekazywać normy i zachowania służące prawidłowemu wykonywaniu ról społecznych;
 • informacyjnej – informowanie w sposób rzetelny i pozbawiony opinii o zjawiskach i faktach otaczającego nas świata, dzięki czemu widz poszerzy swoją wiedzę w sposób obiektywny i niezależny;
 • estetycznej – przez dobór środków audiowizualnych – służącej rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, ukazywaniu sensu życia i miłości, zapoznawaniu z problemami współczesnego świata, uczeniu zrozumienia i tolerancji w stosunku do innych kultur, rozwijaniu aktywności i zdolności spostrzeżeniowej oraz kształtowaniu postawy badawczej;
 • interaktywnej – prezentowany kanał ma mieć formę dialogu z widzem: sondaże, ankiety, telekonkursy poznawcze, plebiscyty, kontakt korespondencyjny, pocztowy i elektroniczny, formy uzupełniania dystrybucji tradycyjnej w ramach HBB TV (Hybrid Broadcast Broadband TV), a także oferta internetowa z nowoczesnym portalem edukacyjno-poznawczym;
 • integracyjnej – niwelującej różnice w dostępności do wiedzy, oświaty i kultury poprzez patronowanie wydarzeniom edukacyjnym, kulturalnym i akcjom charytatywnym oraz udostępnianie anteny dla różnych środowisk i grup społecznych;
 • rozrywkowej – kanał ma zapewniać widzowi rozrywkę ułatwiając mu jednocześnie przyswajanie wiedzy, mieć walor optymistyczny, budować wśród widzów poczucie własnej wartości oraz rozwijać sferę intelektualną widza, włączając go również w zabawy na antenie – telekonkursy, teleturnieje, sondy.

Funkcje te mają się łączyć i uzupełniać, rozwijać zainteresowania widza, posiadać wartości poznawcze, społeczno-moralne oraz sprawiać przyjemność i działać antystresowo.

Strategia budowania programu będzie długofalowa, zgodna z oczekiwaniami widzów oraz postępującą technologią, stacja będzie codziennie monitorowana w oparciu o dane telemetryczne i na tej podstawie będą podejmowane decyzje programowe i marketingowe mające na celu zwiększanie oglądalności kanału. Wnioskodawca zadba o wysoki poziom profesjonalizmu w tworzeniu programu, umożliwi odbiorcom poszerzanie wiedzy w sposób dostępny, atrakcyjny i przyjazny. Będzie pozyskiwać do swojej oferty programowej najbardziej wartościowe materiały z formie filmów, dokumentów, reportaży itd. z takich obszarów tematycznych jak nauka, wynalazki, nowe technologie, geografia, podróże, kultura, historia świata, kosmos, cywilizacje, etnografia, biografie, przyroda, ekologia, ekonomia.

Udział audycji realizujących specjalizację edukacyjno-poznawczą wyniesie nie mniej niż 72,5% w miesięcznym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00. W tygodniowym czasie nadawania programu czasu jw. wnioskodawca również zadeklarował 72,5%, należy więc wnioskować, iż prezentowany program będzie stabilny pod względem zawartości specjalizacji w programie. W każdym tygodniu miesiąca udział specjalizacji będzie na poziomie 72,5% w godz. 6.00-23.00.

W projektowanym programie wnioskodawca planuje następujące rodzaje audycji (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 oraz minimalny udział audycji realizujących specjalizację programu w czasie j.w.):
 • dokument - nie mniej niż 24% (w całości realizujący specjalizację programu);
 • audycje edukacyjne - nie mniej niż 24% (w całości realizujące specjalizację programu);
 • audycje poradnicze - nie mniej niż 16% (w całości realizujące specjalizację programu);
 • audycje dla dzieci i młodzieży - nie mniej niż 8% (w całości realizujące specjalizację programu);
 • audycje informacyjne - nie mniej niż 1% (nie mniej niż 0,5% realizujące specjalizację programu).

Jak wynika z zaprojektowanej struktury programowej trzonem oferty edukacyjno-poznawczej będą filmy dokumentalne i audycje edukacyjne. W programie nadawane będą także audycje poradnicze z różnych dziedzin, audycje dla dzieci i młodzieży oraz w niewielkim wymiarze informacja. Z założeń projektowanego programu wynika, że wnioskodawca będzie nadawać również audycje publicystyczne naświetlające niezbędny kontekst i tło poruszanych problemów, w tym trudnych i kontrowersyjnych, realizowane w formie komentarzy i relacji reporterskich, wywiadów, rozmów, dyskusji i zapowiedzi, audycje rozrywkowe takie jak zabawy na antenie, telekonkursy, teleturnieje i sondy oraz materiały z wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Wnioskodawca omówił różnorodną tematykę poruszaną w programie, bez przyporządkowania jej poszczególnym rodzajom audycji. Będzie ona dotyczyła takich obszarów jak popularna historia, popularna nauka, pasje i hobby, podróże, natura, ekologia, kultura, geografia, kosmos, trendy i style życia, nowinki technologiczne, informacje i dyskusje na tematy bieżące objaśniające widzowi aktualną rzeczywistość. Wnioskodawca zadeklarował, że program zostanie zbudowany w oparciu o równomierne rozłożenie zróżnicowanych elementów tak, by całość była spójna, interesująca i zbalansowana w odbiorze. Motto programu brzmi: Człowiek wszak uczy się przez całe życie. Tak zaprojektowany program ma w sposób atrakcyjny i angażujący wspierać widza w procesie uczenia się, rozwijać jego pasje, pozwalać rozumieć świat i poszerzać horyzonty poprzez ukazywanie najlepszych przykładów z różnych dziedzin od muzyki przez życie społeczne po aktywność sportową, zachęcać do poznawania nowych obszarów, np. kultury mniejszości narodowych, budzić zainteresowanie różnymi sferami przynoszącymi korzyści ogólnospołeczne, takimi jak ochrona środowiska naturalnego, kultywowanie tradycji historycznej, promowanie zdrowego stylu życia, edukacji, czytelnictwa, kształtowanie wspólnotowych postaw obywatelskich, odpowiedzialności i empatii.

Istotną cechą programu będzie różnorodność tematyczna audycji oraz podział bloków (pasm) w zależności od trybu życia grupy docelowej i działań stacji konkurencyjnych (być ich alternatywą). 3,5-godzinne tematyczne bloki programowe będą pochodzić z akwizycji zagranicznych i polskich. Układ ramowy programu będzie inny w dni robocze i inny w weekendy. W programie porannym znajdą się audycje skierowane do młodszego widza (np. poranne lekcje angielskiego dla dzieci). W godzinach przedpołudniowych zaplanowano audycje edukacyjne dotyczące otaczającej rzeczywistości od wyjaśniania zjawisk i procesów po objaśnianie aktualnych wydarzeń i odkrywanie własnych pasji. (np. dzika natura, biografie, programy poradnicze dotyczące spraw ogrodniczych, budowlanych, zdrowotnych czy programy geograficzne lub o żeglarstwie). W prime time przewidziano filmy dokumentalne, audycje o charakterze popularno-naukowym i inne popularne pozycje (np. blok filmów – Uwolnić marzenia, Fokus na podróże, Adrenalina).

Wnioskodawca opisał projekt i strukturę ramówki oraz zawartość tematyczną przykładowych pasm takich jak:
 • Dzika natura – pasmo poranne dla całej rodziny, którego celem jest przybliżenie świata przyrody;
 • Historia i militaria – dla miłośników historii, militariów, technologii i rekonstrukcji historycznych;
 • Przekroczyć granice niemożności – dla miłośników wiedzy oraz jej zastosowań w zakresie odkryć naukowych, architektury czy tajników ekstremalnego wędkowania;
 • Nauka na wesoło – prezentowanie nauk ścisłych w sposób lekki i zabawowy;
 • Wydarzenia, które zmieniły świat – historie prowokujące do myślenia i zgłębiania wiedzy. Rano znajdą się tematy łatwiejsze kierowane do młodego widza, wieczorem trudniejsze;
 • Adrenalina – sytuacje ekstremalne i ciekawostki;
 • Sekrety, skarby, tajemnice – produkcje dotyczące polskiej kultury i zabytków, a także świata;
 • Podróże – przygoda, survival, odkrywanie świata oraz przewodniki, jak tanio i ciekawie zwiedzać różne kraje.

Każdy dzień ma mieć indywidualny charakter, aby odbiorca wiedział, czego się spodziewać w poszczególne dni tygodnia.
Wnioskodawca planuje, że audycje powtórkowe zajmą około 50% w tygodniowym czasie nadawania programu.

Według deklaracji wnioskodawcy, audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim zajmą 35%, a audycje europejskie 55% w kwartalnym czasie nadawania programu.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii TV naziemna - świat


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Miernik Satlink ST-5150 DVB-T/T2/C DVB-S/S2 z podglądem

Miernik Satlink ST-5150 do pomiarów zarówno cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S/S2,...

719 zł Więcej...

SAT Kurier - 5-6/2022 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 5-6/2022

12 zł Więcej...

Odbiornik Vu+ ZERO 4K

Vu+ ZERO 4K - najtańszy odbiornik Ultra HD od koreańskiego...

849 zł Więcej...