reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

KE zaleca blokowanie pirackich transmisji live

dodano: 2023-05-04 11:58
autor: HP | źródło: KE

Komisja Europejska logo 360px Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie sposobów zwalczania internetowego piractwa transmisji sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i przedstawienia teatralne, na skalę komercyjną. Zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, posiadaczy praw i dostawców usług pośredniczących do podejmowania skutecznych, wyważonych i odpowiednich środków w celu zwalczania nieuprawnionych retransmisji takich transmisji strumieniowych, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zasad ochrony danych osobowych. Intensyfikując walkę z piractwem internetowym, zalecenie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności unijnego przemysłu sportowego i kreatywnego.

KE
Piractwo Komisja Europejska 760px


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Według Komisji wydarzenia sportowe i wydarzenia na żywo przyczyniają się do wspierania zróżnicowanej europejskiej sceny kulturalnej, zbliżania obywateli i tworzenia poczucia wspólnoty. Organizacja takich wydarzeń oraz ich transmisja na żywo wymagają znacznych inwestycji, a jednocześnie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Nieautoryzowane transmisje strumieniowe mogą powodować znaczne straty w dochodach wykonawców, organizatorów i nadawców wydarzeń na żywo i wydarzeń sportowych, podważając w ten sposób rentowność oferowanych przez nich usług.

Zalecenie koncentruje się na trzech głównych obszarach:
  • Szybkie rozpatrywanie powiadomień związanych z wydarzeniami na żywo: w oparciu o ustawę o usługach cyfrowych podkreśla znaczenie pilnych działań ze strony dostawców usług hostingowych w celu zminimalizowania szkód spowodowanych nielegalnym przesyłaniem strumieniowym.
  • Dynamiczne nakazy sądowe: w oparciu o środki odwoławcze przewidziane w dyrektywie w sprawie egzekwowania przepisów, opierając się na doświadczeniach niektórych państw członkowskich, w zaleceniu zachęca się do stosowania nakazów blokujących dostosowanych do wydarzeń na żywo, a w przypadku wydarzeń sportowych na żywo zachęca się państwa członkowskie do przyznawania legitymacji procesowej organizatorom imprez sportowych do występowania o wydanie nakazu, jeżeli obecnie nie jest to możliwe.
  • Oferty komercyjne i świadomość: zaleca organizatorom i nadawcom wydarzeń na żywo i wydarzeń sportowych zwiększenie dostępności, przystępności cenowej i atrakcyjności ich ofert handlowych dla użytkowników końcowych w całej Unii. Wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości użytkowników na temat legalnych ofert korzystania z tego rodzaju treści wśród konsumentów oraz na temat piractwa wśród organów ścigania.

Zalecenie KE wzmacnia również współpracę między odpowiednimi organami krajowymi oraz między posiadaczami praw a pośrednikami, aby lepiej zwalczać zjawisko nieuprawnionych retransmisji wydarzeń na żywo. Ważnym celem jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organami administracyjnymi na temat zastosowanych środków, stojących przed nimi wyzwań oraz dobrych praktyk w zakresie zwalczania piractwa wydarzeń na żywo w Internecie.

Współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi jest ważna ze względu na charakter piractwa, które ma miejsce ponad granicami.

Wreszcie w zaleceniu ustanowiono solidny system monitorowania w celu oceny jego wpływu na walkę z piractwem iw razie potrzeby rozważenia dalszych środków. Prace te będą wykonywane przy wsparciu Europejskiego Obserwatorium Naruszeń Praw Własności Intelektualnej (Obserwatorium EUIPO) i będą obejmować ustanowienie jasnych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w celu prowadzenia skutecznego monitorowania.

Następne kroki

Komisja Europejska, wraz z Obserwatorium EUIPO, będzie ściśle monitorować skutki niniejszego zalecenia. Rozpoczyna proces ustalania KPI dla monitoringu, który zakończy się przed latem.

Na podstawie tego monitoringu Komisja oceni skutki zalecenia dotyczące niedozwolonych retransmisji wydarzeń sportowych na żywo i innych wydarzeń na żywo do 17 listopada 2025 r.

Jest to również termin, w którym Komisja oceni sposób, w jaki ustawa o usługach cyfrowych wchodzi w interakcję z innymi aktami prawnymi, w tym z przepisami dotyczącymi praw autorskich. Wdrożenie ustawy o usługach cyfrowych przyspieszy szerszą walkę z nielegalnymi treściami na platformach internetowych, co będzie miało znaczny wpływ również na nieautoryzowane retransmisje wydarzeń sportowych na żywo i innych wydarzeń na żywo w Internecie.

Następnie Komisja zdecyduje, czy potrzebne są dodatkowe środki na szczeblu UE, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny, a także ewolucję kanałów dystrybucji i wzorców konsumpcji.

Zalecenie stanowi kontynuację rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań stojących przed organizatorami imprez sportowych w środowisku cyfrowym, przyjętej w maju 2021 r. Komisja przeprowadziła konsultacje z zainteresowanymi stronami podczas przygotowywania zalecenia na spotkaniu w lutym 2023 r. z przedstawicielami nadawców, organizacji zajmujących się prawami sportowymi, organizacje występów na żywo i pośrednicy internetowi oraz organy krajowe. Prowadziła również rozmowy z państwami członkowskimi w ramach Komitetu Kontaktowego ds. Praw Autorskich.

Zalecenie opiera się również na planie działania dotyczącym własności intelektualnej na 2020 r., w którym uznano, że utrzymywanie się zjawiska podrabiania i piractwa jest jednym z głównych wyzwań uniemożliwiających Europie wykorzystanie jej aktywów intelektualnych w celu przyspieszenia odbudowy i zwiększenia odporności.

Istnieją już środki prawne służące zwalczaniu piractwa internetowego, w szczególności akt prawny o usługach cyfrowych i dyrektywa w sprawie egzekwowania prawa (dyrektywa 2004/48/WE).

W szczególności Ustawa o Usługach Cyfrowych usprawnia proces obsługi zawiadomień wysyłanych do dostawców usług hostingowych w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Ponadto na mocy dyrektywy w sprawie egzekwowania posiadacze praw mogą uzyskać nakaz nakazujący pośrednikom internetowym zablokowanie dostępu do nieautoryzowanych treści lub ich usunięcie. W zaleceniu wskazano, w jaki sposób można zastosować te środki zaradcze w konkretnym przypadku wydarzeń na żywo.

- Internet umożliwia już obywatelom Europy oglądanie różnorodnych wydarzeń na żywo, od wydarzeń sportowych po koncerty na żywo

- zauważa Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy ds. ery cyfrowej.

- Jednak piractwo na skalę komercyjną zagraża rentowności naszego przemysłu kreatywnego i sportowego. Zwłaszcza w przypadku wydarzeń na żywo, które większość swojej wartości generują podczas transmisji w czasie rzeczywistym. Istotne jest zatem, aby pośrednicy internetowi współpracowali z organizatorami wydarzeń na żywo i wydarzeń sportowych oraz nadawcami w celu zwalczania piractwa wydarzeń na żywo.

- Internet umożliwia nam oglądanie na żywo wydarzeń sportowych, koncertów i przedstawień teatralnych w zaciszu własnego domu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – ale może też narazić na szwank całe modele gospodarcze -

- ostrzega Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

- Mamy już solidne ramy do zwalczania nielegalnych treści w Internecie, ale trzeba je egzekwować. Wzywamy dziś państwa członkowskie do nasilenia walki z piractwem, które demonetyzuje nasze sektory wydarzeń na żywo, na przykład poprzez umożliwienie organizatorom wydarzeń sportowych dochodzenia nakazu sądowego. Tworzymy system monitorowania i jasne KPI, aby ocenić wpływ tych środków na walkę z piractwem internetowym i potencjalną potrzebę podjęcia dalszych działań”.


Grégoire Polad, dyrektor generalny ACT (Stowarzyszenie Telewizji Komercyjnej i Usług Wideo na Żądanie w Europie) stwierdził:

- W zasadzie pozwala to obecnej Komisji niewiele lub nic nie wnieść w tej sprawie (pomimo wyraźnego mandatu parlamentarnego, by to zrobić) przed końcem tego mandatu; a jednocześnie sprawia, że ​​jest bardzo mało prawdopodobne, aby kolejna kadencja miała czas na przyjęcie twardej legislacji, jeśli zalecenie zostanie uznane za niewystarczające. Jest to polityczna i jednostronna decyzja, która będzie drogo kosztować kreatywną gospodarkę Europy w momencie, gdy najbardziej jej potrzebuje.


Organizacja branżowa Europejska Koalicja VOD wyraziła rozczarowanie decyzją Komisji o opóźnieniu rozważenia wiążących zasad walki z piractwem internetowym:

- Członkowie Europejskiej Koalicji VOD dużo inwestują w treści audiowizualne i ich dystrybucję, aby informować i zapewniać rozrywkę konsumentom w całej Europie – czytamy w oświadczeniu.

- Jednak coraz ważniejszej roli, jaką odgrywają usługi VoD w branży rozrywkowej, zagraża piractwo internetowe. Jesteśmy głęboko przekonani, że UE potrzebuje solidnych ram prawnych, aby wspierać naszą branżę.

- Chociaż doceniamy i przyjmujemy z zadowoleniem zalecenie Komisji, wzywające państwa członkowskie do przyspieszenia i zapewnienia skutecznych środków zwalczania żywego piractwa, z rozczarowaniem czytamy, że Komisja postanowiła opóźnić podjęcie decyzji, czy wiążące przepisy są potrzebne przez kolejne dwa i pół roku. Wyrażamy również ubolewanie z powodu braku jasnego harmonogramu ustalania kryteriów określających skuteczność zalecenia. Mamy również nadzieję, że Komisja może zapewnić wymierne gwarancje dotyczące sposobu skutecznego przeglądu wpływu działań podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie – podsumowują.


Źródło: europa.eu 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Urzędy i samorządy


Informacje
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik AB CryptoBox 752HD Combo

Odbiornik HD Combo DVB-S2X, DVB-T2, DVB-C z kieszenią na moduły...

349 zł Więcej...

Kabel HDMI 2.1 8K UHD 3,0m

Najnowszy kabel HDMI o długości 3,0m w wersji v2.1 dla...

65 zł Więcej...

Stojak ścienny regulowany 60-100cm

stojak ścienny boczny, ocynkowany

129 zł Więcej...